META-COIN project

Meta-vaardigheden zijn vaardigheden van een hogere orde die mensen in staat stellen te leren, zich aan te passen en te innoveren in een voortdurend veranderende wereld.

Het META-COIN project heeft als doel om trainingstrajecten van toekomstige meta-vaardigheden aan te bieden via online materiaal.

Kijk op onze project- en partnerpagina’s tot we cursussen aanbieden!