Over het project

Het hoofddoel:

  • Een facultatief opleidingstraject en online materiaal ontwikkelen voor toekomstige meta-vaardigheden, internationale en multiculturele vaardigheden.

Subdoelstellingen:

  • Ontdek de voordelen van meerdere werkomgevingen tijdens het interviewen van organisaties en bedrijven, de vaardigheidsbehoeften en de vaardigheidskloof van het toekomstige werkende leven (2025-2035).
  • De uitdagingen identificeren van ontmoetingen met culturen, klanten en werknemers met een multiculturele achtergrond ontmoeten, rekening houden met diversiteit en gelijkheid op de werkplek.
  • Ontdek hoe deze vaardigheden zijn getraind in werkcontexten wereldwijd.
  • Verzamelen en analyseren van eerdere goede praktijken.
  • Mogelijkheden voor permanent leren en opleiding, nieuwe manieren van leren bevorderen, een online opleidingstraject ontwikkelen door gebruik te maken van innovatieve moderne methoden.
  • De opleiding in samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt testen en aanpassen.
  • Organiseren van ondersteuning, begeleiding en opleiding voor opleiders.