Tietoa hankkeesta

Päätavoite:

  • Kehitetään valinnainen koulutusväylä ja verkkomateriaali tulevaisuuden metataitoja, kansainvälisiä ja monikulttuurisia taitoja varten.

Alatavoitteet:

  • Selvitä organisaatioita ja yrityksiä haastatellessasi monipuolisten työelämäympäristöjen hyödyt, tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet ja osaamisvaje (2025-2035).
  • Tunnistaa kulttuurien kohtaamiseen liittyvät haasteet, kohdata monikulttuurista taustaa omaavia asiakkaita ja työntekijöitä sekä ottaa huomioon monimuotoisuus ja tasa-arvo työpaikalla.
  • Selvitä, miten näitä taitoja on harjoiteltu työelämässä eri puolilla maailmaa.
  • Kerätään ja analysoidaan aiempia hyviä käytäntöjä.
  • Edistetään mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja koulutukseen, uusiin oppimistapoihin, kehitetään verkkokoulutuspolku innovatiivisten nykyaikaisten menetelmien avulla.
  • Koulutuksen pilotointi ja muuttaminen koulutuksen ja työmarkkinoiden yhteistyönä.
  • Järjestää tukea, ohjausta ja koulutusta kouluttajille.