Kumppanit

Omnia – Projektipäällikkö

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on monialainen koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa nuorille ja aikuisille toisen asteen ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutusta, lukiokoulutusta ja nuorten työpajakoulutusta sekä epävirallisen koulutuksen kursseja. Omnian jäsenkunnat ovat Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi. Omnia tarjoaa joustavuutta opiskelun ja vapaa-ajan aktiviteettien yhdistämiseen mielekkäiksi kokonaisuuksiksi kaikenikäisille oppijoille. Opiskelijoita on yli 40 000 ja henkilökuntaa lähes 1100. Kansainväliset ja monikulttuuriset Omnian opiskelijat edustavat yli 100 eri kansallisuutta.

Omnia edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaisuutta. Omnia on suuri ja moderni koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa laajan valikoiman palveluja keskittyen elinikäisen oppimisen tukemiseen. Toimintaamme ohjaavat tulevaisuuden muuttuvat tarpeet. Palveluihimme kuuluvat asiakaslähtöinen koulutus, työssäoppiminen sekä rekrytointiapu ja yrittäjien palvelut. Tarjoamme ammatillista ja lukiokoulutusta, nuorten työpajoja, ammatillisia tutkintoja ja vapaita aikuiskoulutuksia sekä yrityskoulutusta ja ammatillisia kursseja sekä rekrytoinnin tukea.

Omnialla on vahva rooli kasvavan pääkaupunkiseudun ammattilaisten koulutuksessa. Omnia on mukana alueellisessa koulutus- ja kehittämistyössä ja tekee tiivistä yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa myös kansainvälisessä toiminnassa.

36.6 Competence Centre Scotland

36.6 Competence Centre Scotland on suhteellisen uusi organisaatio Yhdistyneessä kuningaskunnassa (perustettu vuonna 2015), mutta Puolassa sijaitseva emojärjestö on toiminut vuodesta 2011. 36.6 CC on työskennellyt eri kohderyhmien ja kohdeorganisaatioiden kanssa 8 vuoden ajan. Kaikilla 36.6 CC Scotland avainhenkilöillä ja henkilökunnalla on runsaasti kokemusta eri kohderyhmien kanssa työskentelystä, ja he edustavat laajaa opetussuunnitelmaa ammatillisesta koulutuksesta ja insinöörikoulutuksesta, rakentamisesta, liiketaloudesta, yrittäjyydestä, nuorisotyöstä, ESOL-opetuksesta, koulutusmateriaalin kehittämisestä Canvas- ja Moodle-ohjelmilla sekä pedagogisesta taustasta.

36.6 CC on kehittänyt ja tukenut ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutuksen kehittämistä, aikuisten, nuorten ja yhteisöjen oppimisohjelmia sekä uusien ja kiinnostavien koulutusmateriaalien kehittämistä. Teemme tällä hetkellä yhteistyötä useiden yhteisö- ja yhteistyökumppaneiden sekä yksityisten kumppaneiden kanssa, jotka toimittavat räätälöityjä koulutusohjelmia sekä erityisiä yrittäjyys-, motivaatio- ja itseluottamusta lisääviä ohjelmia sekä nuorten että aikuisten kohderyhmille.

Padmanau Studio

Padmanau Studio on uusi berliiniläinen koulutusyritys, jolla on kokonaisvaltainen missio ja joka työskentelee kansainvälisten koulutushankkeiden parissa. Ympäristö- ja sosiaaliseen kestävyyteen keskittyen 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ovat asialistallamme Saksassa, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti – kansainvälisen yhteisymmärryksen, kielten, taiteen, kulttuurin, urheilun, ammatin, ympäristön ja kestävän kehityksen aloilla.

Tarjoamme pedagogista ja didaktista osaamista ja kokemusta työskentelystä eri kohderyhmien kanssa digitaalisessa oppimisessa, kotouttamisessa ja kulttuurienvälisissä taidoissa, nuorisotyössä, ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, haavoittuvien ryhmien osallisuuden edistämisessä, joogassa, mielenterveyden ja fyysisen aktivoinnin edistämisessä, yrittäjyyskasvatuksessa, maaseutu- ja kaupunkialueiden kehityksessä, muutosjohtamisessa, resilienssin rakentamisessa, yksilöllisten oppimispolkujen kehittämisessä ja strategisten etenemissuunnitelmien laatimisessa muutosprosesseissa sekä työvoimakoulutusten kehittämisessä.

Padmanau Studio etsii aukkoja ja tarvelähtöisiä, innovatiivisia ja luovia ratkaisuja koulutukseen ja tutkimukseen, ja sen tavoitteena on saada aikaan muutos avoimen, osallistavan ja kestävän yhteiskunnan hyväksi; Muutoksen helpottaminen ymmärryksessämme tarkoittaa työskentelyä ihmisten hyväksi ja heidän kanssaan yksilöllisesti, tiimeissä ja organisaatioissa kaikilla tasoilla ja monilla koulutusaloilla sekä parhaiden ratkaisujen luomista yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa.

Artemisszió

Artemisszió-säätiö on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka kotipaikka on Budapest, Unkari.

Artemisszióssa uskomme avoimeen ja suvaitsevaan yhteiskuntaan, jossa sosiaaliset, kulttuuriset, väestölliset ja maantieteelliset rajat ylittävä viestintä on keskeinen arvo.

Tehtävämme on edistää nykypäivän globalisoituneen maailman monimutkaisuuden ymmärtämistä ja sitä kautta myös meidän itsemme ymmärtämistä. Olemme omistautuneet kehittämään taitoja, jotka parantavat kykyä kommunikoida, ratkaista konflikteja ja tehdä menestyksekästä yhteistyötä.

Tätä varten tarjoamme kulttuurienvälisiä koulutuksia, välineitä ja menetelmiä, jotka perustuvat pääasiassa luoviin taiteisiin ja epäviralliseen koulutukseen.

ENGIM

ENGIM on voittoa tavoittelematon ammatillisen koulutuksen järjestö, joka tarjoaa koulutuskursseja nuorille peruskoulutuksessa oleville, erityistarpeisille, työttömille ja työssäkäyville aikuisille.

ENGIM tarjoaa ohjaustoimintaa ja tukea työharjoitteluun työvoimapalveluidensa kautta, ja EU-hankkeiden ja EFVET-verkoston kautta se harjoittaa toimintaansa eurooppalaisessa yhteistyössä ja tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen työharjoittelua ja kokemuksia ulkomailla.

ENGIMillä on 700 työntekijää 25 toimipisteessä Italiassa ja noin 9000 oppilasta.

ENGIM toimii myös 15 EU:n ulkopuolisessa maassa keskittyen koulutukseen, taitojen kehittämiseen ja uusiin ideoihin, talouskasvuun ja kehitykseen.

KMOP

KMOP Policy Center perustettiin Brysseliin vuonna 2020, ja sen tavoitteena on tehdä perusteellista tutkimusta, tuottaa vaikuttavia, näyttöön perustuvia politiikkoja ja toimia yhteiskunnallisten kysymysten puolestapuhujana. Hyödynnämme pitkäaikaista kokemustamme sosiaalipalvelujen tarjoamisesta, analysoimme, suunnittelemme ja suosittelemme toimintalinjoja, jotka edistävät sosiaalista hyvinvointia, yksilöiden hyvinvointia ja yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tuovat todellista muutosta yksilöille ja yhteisöille. Tehtävämme on erityisesti tarjota kattavaa tietoa sosiaalisesti myönteisesti vaikuttavien politiikkojen suunnittelusta.

Toimintalinjojen suunnitteluvälineisiin kuuluvat:

Tutkimus – KMOP Policy Center tekee syvällistä tutkimusta, joka käsittelee kriittisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä, valaisee julkista keskustelua ja edistää politiikan muotoilua kansallisesti ja kansainvälisesti.

Sosiaalisten vaikutusten arviointi – KMOP Policy Center on kehittänyt Reframing Welfare Indexin (RWI), joka on innovatiivinen väline sosiaalipolitiikan arviointiin ja toimien ja politiikkojen arviointiin.

Julkaisut – KMOP Policy Center julkaisee poliittisia tiedotteita ja suosituksia käytännöistä, jotka edistävät osallistavia yhteiskuntia ja vähentävät hyvinvointieroja.

KMOP Policy Center on kiinteä osa KMOP:tä. Ateenassa sijaitseva KMOP – Sosiaalinen toiminta- ja innovaatiokeskus on yksi vanhimmista kreikkalaisista kansalaisjärjestöistä, jolla on yli 45 vuoden kokemus palvelujen tarjoamisesta heikommassa asemassa oleville ryhmille. KMOP:n tärkeimpiä osaamisalueita ovat sosiaalihuolto ja terveys, työllistettävyys ja ihmisoikeuksien suojelu, tieteellinen tutkimus ja sosiaalipoliittisen osaamisen kehittäminen. Sen lisäksi, että KMOP tarjoaa palveluja suoraan hajautetuissa yhteisöllisissä laitoksissa, se osallistuu aktiivisesti sekä kansallisiin että EU:n ja kansainvälisiin hankkeisiin, joissa käsitellään sosiaalisia kysymyksiä. Se keskittyy erityisesti heikosti koulutettuihin nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin, väkivallan ja ihmiskaupan uhreihin, vammaisiin, ikääntyneisiin, maahanmuuttajiin ja vähemmistöihin.

Syncnify

Kumppanin kuvaus tulossa pian.