Partners

Omnia – Project Lead

Omnia, de gemeenschappelijke autoriteit voor onderwijs in de regio Espoo, is een multisectorale onderwijsaanbieder die jongeren en volwassenen hoger secundair beroepsonderwijs en -opleiding, leerlingwezen, algemeen hoger secundair onderwijs en jeugdwerkplaatsopleidingen aanbiedt, alsook niet-formele opleidingen. De gemeenten die lid zijn van Omnia zijn Espoo, Kauniainen en Kirkkonummi. Omnia biedt flexibiliteit om studie en vrije tijd te combineren tot zinvolle entiteiten voor verschillende leerlingen van alle leeftijden. Het aantal studenten bedraagt meer dan 40.000 en het personeel bijna 1100. Internationale en multiculturele Omnia-studenten vertegenwoordigen meer dan 100 verschillende nationaliteiten.

Omnia bevordert inclusie, vaardigheden en welzijn van burgers en stimuleert de vitaliteit van gemeenten, gemeenschappen en bedrijven in de regio. Omnia is een grote en moderne aanbieder van onderwijs die een breed scala aan diensten aanbiedt met een focus op het ondersteunen van een leven lang leren. Bij ons handelen laten we ons leiden door de veranderende behoeften van de toekomst. Onze diensten omvatten klantgericht onderwijs, werkend leren en hulp bij werving en dienstverlening voor ondernemers. Wij bieden beroeps- en algemeen hoger secundair onderwijs, workshops voor jongeren, beroepsdiploma’s en liberaal volwassenenonderwijs, alsook bedrijfsopleidingen en professionele cursussen en hulp bij aanwerving.

Omnia speelt een belangrijke rol in de opleiding van professionals in het groeiende Helsinki Metropolitan Area. Omnia is betrokken bij regionaal onderwijs en ontwikkelingswerk en werkt nauw samen met de stad Espoo, ook wat betreft internationale activiteiten.

36.6 Competence Centre Scotland

36.6 Competence Centre Scotland is een relatief nieuwe organisatie in het VK (opgericht in 2015) de in Polen gevestigde moederorganisatie bestaat sinds 2011. 36.6 CC werkt al 8 jaar met verschillende doelgroepen en doelorganisaties. Alle sleutelpersonen en medewerkers van 36.6 CC Scotland hebben een zeer ervaren achtergrond in het werken met verschillende doelgroepen en vertegenwoordigen een breed curriculum van beroepsonderwijs en techniek, bouw, bedrijfskunde, ondernemerschap, jongeren, ESOL, ontwikkeling van opleidingsmateriaal op Canvas en Moodle en een pedagogische achtergrond.

36.6 CC heeft beroepsopleiding, ontwikkeling van het leerlingwezen, leerprogramma’s voor volwassenen, jongeren en de gemeenschap ontwikkeld en ondersteund en nieuw en interessant opleidingsmateriaal ontwikkeld. Wij werken momenteel samen met een aantal gemeenschaps- en geassocieerde partners, particuliere partners die opleidingsprogramma’s op maat leveren en specifieke programma’s voor ondernemerschap, motivatie en het opbouwen van zelfvertrouwen verzorgen voor zowel jongeren als volwassenen.

Padmanau Studio

Padmanau Studio is een nieuwe onderwijsonderneming in Berlijn met een holistische missie, die werkt in internationale onderwijsprojecten. Met een focus op ecologische en sociale duurzaamheid staan de 17 SDG’s van de VN op onze agenda binnen Duitsland, de EU en wereldwijd – op het gebied van internationaal begrip, talen, kunst, cultuur, sport, beroep, milieu en duurzaamheid.

We bieden kennis in pedagogie en didactiek met ervaring in het werken met verschillende doelgroepen in digitaal leren, integratie en interculturele competenties, jongerenwerk, ontwikkeling van beroepsonderwijs en -opleiding, inclusie van kwetsbare groepen, yoga, geestelijke gezondheid en fysieke activering, ondernemerschapsonderwijs, plattelands- en stedelijke gebiedsontwikkeling, verandermanagement, het opbouwen van veerkracht, individuele leertrajecten en de ontwikkeling van strategische routekaarten in veranderingsprocessen, evenals de ontwikkeling van personeelstrainingen.

Op zoek naar hiaten en op behoeften gebaseerde, innovatieve en creatieve oplossingen in onderwijs en onderzoek, werkt Padmanau Studio aan verandering voor een open, inclusieve en duurzame samenleving; Het faciliteren van verandering in ons begrip betekent werken voor en met mensen individueel, in teams en organisaties op alle niveaus en in veel onderwijsthema’s, waarbij we samen de beste oplossingen creëren voor alle belanghebbenden.

Artemisszió

Stichting Artemisszió is een non-profitorganisatie gevestigd in Boedapest, Hongarije.

In Artemisszió geloven we in een open, tolerante samenleving, waarin communicatie over sociale, culturele, demografische en geografische grenzen heen een kernwaarde is.

Onze missie is het bevorderen van het belang om de complexiteit van de geglobaliseerde wereld van vandaag en daardoor onszelf te begrijpen. Wij zijn toegewijd aan het ontwikkelen van vaardigheden die het vermogen om te communiceren, conflicten op te lossen en succesvol samen te werken verbeteren.

Daartoe bieden wij interculturele opleidingen, instrumenten en methodologieën aan die voornamelijk gebaseerd zijn op creatieve kunsten en niet-formeel onderwijs.

ENGIM

ENGIM is een vzw voor beroepsopleiding die opleidingen aanbiedt voor jongeren in initiële opleiding, personen met speciale behoeften, werklozen en volwassenen met een baan.

ENGIM biedt begeleidingsactiviteiten en ondersteuning voor stages via zijn diensten voor arbeidsvoorziening en voert via EU-projecten en het EFVET-netwerk zijn activiteit in Europese samenwerking uit en biedt zijn studenten en medewerkers stages en ervaringen in het buitenland aan.

ENGIM heeft 700 medewerkers in 25 vestigingen in Italië en ongeveer 9000 leerlingen.

ENGIM werkt ook in 15 landen buiten de EU en richt zich op onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden en nieuwe ideeën voor economische groei en ontwikkeling.

KMOP

KMOP Policy Center werd in 2020 opgericht in Brussel, met als doel diepgaand onderzoek te doen, impactvol, op feiten gebaseerd beleid te produceren en te pleiten voor sociale kwesties. Steunend op onze lange ervaring in het verlenen van sociale diensten, analyseren, ontwerpen en bevelen wij beleid aan dat sociaal welzijn, individueel welzijn en gelijke kansen bevordert en echte verandering brengt voor individuen en gemeenschappen. Onze missie is met name om uitgebreide inzichten te verschaffen in het ontwerpen van beleid met een positief sociaal effect.

Onze instrumenten voor beleidsontwikkeling omvatten:

Onderzoek – KMOP Policy Center voert diepgaand onderzoek uit dat kritieke maatschappelijke vraagstukken aanpakt, het publieke debat verheldert en de beleidsvorming verbetert, nationaal en internationaal.

Sociale effectbeoordeling – KMOP Policy Center heeft de Reframing Welfare Index (RWI) ontwikkeld, een innovatief instrument voor de beoordeling en evaluatie van sociaal beleid.

Publicaties – KMOP Policy Center publiceert beleidsnota’s en aanbevelingen over praktijken die inclusieve samenlevingen bevorderen en welvaartsverschillen verminderen.

KMOP Policy Center is een integraal onderdeel van KMOP. KMOP – Centrum voor sociale actie en innovatie, gevestigd in Athene, is een van de oudste Griekse NGO’s, met meer dan 45 jaar ervaring in het verlenen van diensten aan kansarme groepen. De belangrijkste expertisegebieden van het KMOP zijn sociaal welzijn en gezondheid, inzetbaarheid en bescherming van de mensenrechten, wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van knowhow op het gebied van sociaal beleid. Naast de directe dienstverlening via gedecentraliseerde gemeenschapsvoorzieningen is het KMOP actief betrokken bij zowel nationale als EU-/internationale projecten op het gebied van sociale vraagstukken, met name gericht op laaggeschoolde jongeren en langdurig werklozen, slachtoffers van geweld en mensenhandel, gehandicapten, ouderen, migranten en minderheden.

Syncnify

Partner beschrijving komt binnenkort.