Toegankelijkheidsverklaring

Dit is de toegankelijkheidsverklaring voor de webdienst metacoinproject.eu van het Espoo Region Consortium of Schools Omnia.

Toegankelijkheidsverklaring

Omnia zet zich in om haar digitale diensten toegankelijk te maken, zoals vereist door de wet op de levering van digitale diensten 306/2019 (vanaf nu “de Finse wet”).

De huidige Verklaring is van toepassing op de metacoinproject.eu Dienst, vanaf nu de “Dienst”.

Nalevingsstatus

De Service voldoet aan de vereisten van WCAG 2.1 niveau AA (vanaf nu “vereisten”), vanwege de onderstaande tekortkomingen.

Niet-toegankelijke inhoud

Op dit moment niet bekend.

Tekortkomingen

Op dit moment niet bekend.

Opstellen van het rapport

Het huidige rapport is niet volledig.

Feedback en contactgegevens

Je hebt het recht om bijkomende tekortkomingen te melden en om gelijkaardige versies op te vragen van inhoud die niet toegankelijk is voor jou.

  • U kunt feedback over de technische toegankelijkheid van de service sturen naar: verkkoviestinta@omnia.fi
  • U kunt feedback over de toegankelijkheid van de inhoud sturen naar: verkkoviestinta@omnia.fi
  • Je kunt gelijkwaardige versies van inhoud opvragen: verkkoviestinta@omnia.fi

Je moet tijdig een bevestiging ontvangen van de ontvangst van je feedback of verzoek. Als je het niet binnen 14 dagen ontvangt, kun je contact opnemen met verkkoviestinta@omnia.fi.

Volgens de Finse wet moet je binnen twee weken reageren op je feedback of verzoek. Als we de kwestie niet binnen twee weken kunnen oplossen, nemen we contact met je op. Na kennisgeving kunnen we de termijn voor een reactie met twee weken verlengen.

Implementatie

Als uw feedback of verzoek niet binnen de vereiste termijn wordt bevestigd of afgehandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit:

Zuid-Finland Regionale overheidsinstanties

Toegankelijkheidscontrole-eenheid

E-mail: saavutettavuus@avi.fi

Toegankelijkheidseisen website

Online formulier (saavutettavuusvaatimukset.fi)